Strona główna

Chodźcie z nami po zdrowie naszych dzieci!
697 079 729
PL EN

Posturografia - próba Romberga

Posturografia jest jedną z metod oceny układu równowagi zarówno u osób zdrowych jak i chorych. Polega na badaniu odruchów przedsionkowo – rdzeniowych, ilościowo analizowanych za pośrednictwem tzw. próby Romberga. Polega ona na pomiarze siły nacisku na podłoże podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej. Komputerowo obliczone położenie środka nacisku stóp (COP – Center of Foot Rressure), odzwierciedla w warunkach statycznych rzut środka ciężkości na płaszczyznę podparcia.

Badanie może być również stosowane w treningu rehabilitacyjnym pacjentów po urazach i osób starszych.

Neurologiczne badania posurograficzne w oparciu o analizę ruchu, pozwalają ocenić zaburzenia postawy, równowagi chodu u osób z chorobą Parkinsona, a także dzięki nim ujawniać inne schorzenia neurologiczne, w tym chorób pozapiramidowych.

Cena badania - 150 zł

Więcej informacji w Salonie - KONTAKT

wróć Facebook Twitter Google+