Strona główna

Chodźcie z nami po zdrowie naszych dzieci!
697 079 729
PL EN

Diagnostyka wad postawy

 

ZAPISY INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Pracownia oferuje następujące badania

BADANIE KOMPUTEROWE WAD POSTAWY –  PODOSKAN 2D

Pozwala na nieinwazyjną, dokładną i obiektywną diagnostykę postawy ciała. Duża dokładność pomiaru daje możliwość wczesnego zauważenia wad w początkowym etapie ich rozwoju. Dane pacjenta gromadzone są w formie elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo można obserwować i porównywać postępy w procesie terapeutycznym.

BADANIE KOMPUTEROWE NACISKU STÓP W STATYCE - PLATFORMA

Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże. Pozwala to na analizę rozkładu sił nacisku w poszczególnych częściach stopy i jej wysklepienia w statyce.

BADANIE KOMPUTEROWE NACISKU STÓP W DYNAMICE - PLATFORMA

Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże. Pozwala to na analizę rozkładu sił nacisku w poszczególnych częściach stopy i jej wysklepienia w  dynamice.

BADANIE STÓP NA PODOSKOPIE TRADYCYJNYM

Badanie manualne z wykorzystaniem podoskopu tradycyjnego.

BADANIE KOMPUTEROWE POSTAWY CIAŁA - VIDEOGRAFIA 2D

Badanie pozwala na morfologiczne pomiary asymetrii ciała. Po wyznaczeniu punktów na ciele pacjenta badanie metodą Videografii daje możliwość analizy bardzo dużo wartości np. kąt koślawości, szpotawość kolan i pięt, asymetrię barków, łopatek, miednicy, pochylenie, odchylenie tułowia, ustawienie głowy etc. Analiza postawy jest możliwa zarówno w statyce jak i w dynamice.

BADANIE KOMPUTEROWE STÓP - PODOSKAN 2D

Badanie strony podeszwowej stopy: oprócz dokładnej odbitki  uzyskujemy informacje o przestrzennym ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca oraz obserwację sfer nośnych. Dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku.

TESTY NEURAC

Badanie lokalnej kontroli motorycznej i taśmy mięśniowo-powięziowej

BADANIE KOMPUTEROWE PRZESIOWOWE WAD POSTAWY

Każde dziecko jest przez nas badane pod kątem:

- wad pleców

- wad stóp

- koślawości i szpotawości kolan i pięt

- asymetrii obciążenia kończyn dolnych

Na zakończenie badań przesiewowych przygotowujemy szczegółowy raport z przeprowadzonych badań, zawierający szczegółowe wykresy obrazujące częstotliwość występowania poszczególnych wad postawy ciała z podziałem na płeć oraz grupy wiekowe.

POSTUROGRAFIA - PRÓBA ROMBERGA

Posturografia jest jedną z metod oceny układu równowagi zarówno u osób zdrowych jak i chorych. Polega na badaniu odruchów przedsionkowo – rdzeniowych, ilościowo analizowanych za pośrednictwem tzw. próby Romberga. Polega ona na pomiarze siły nacisku na podłoże podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej. Komputerowo obliczone położenie środka nacisku stóp (COP – Center of Foot Rressure), odzwierciedla w warunkach statycznych rzut środka ciężkości na płaszczyznę podparcia.

Badanie może być również stosowane w treningu rehabilitacyjnym pacjentów po urazach i osób starszych.

Neurologiczne badania posurograficzne w oparciu o analizę ruchu, pozwalają ocenić zaburzenia postawy, równowagi chodu u osób z chorobą Parkinsona, a także dzięki nim ujawniać inne schorzenia neurologiczne, w tym chorób pozapiramidowych.

PEDOBAROGRAFIA - BADANIE SIŁ NACISKU W STATYCE I DYNAMICE

Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże. Pozwala to na analizę rozkładu sił nacisku w poszczególnych częściach stopy, oraz ocenę biomechanicznego wysklepienia stóp. Jest to badanie przetoczenia stopy podczas chodu.

BADANIE STÓP NA PLANTOKONTUROGRAFIE

Przy zamówieniu obuwia lub wkładki - pomar stóp na plantokonturografie wykonujemy bezpłatnie.

 

 


 


 

 

 

 

 

 
 
.

Nasza PRACOWNIA DIAGNOSTYKI WAD POSTAWY prowadzi badania indywidualne i przesiewowe, które przeprowadzane są pod okiem doświadczonych specjalistów (ortopodologii, rehabilitacji, fizjoterapii, dietetyki) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii diagnostycznej FreeMed Posture, dzięki której możemy też zaprojektować SPERSONALIZOWANĄ WKŁADKĘ KOREKCYJNĄ zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych w zależności od potrzeb i dysfunkcji stóp.
Działalność Pracowni Diagnostyki Wad Postawy ma na celu rozwój dostępności innowacyjnych usług diagnostycznych oraz promocję zdrowego stylu życia na rzecz społeczności lokalnej i jej okolic.

Szczególnie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku przedszkolno – szkolnym, które borykają się z problemami wad postawy, koślawością, kolan, stóp oraz Rodziców dla których profilaktyka i dobór odpowiedniego obuwia ma szczególne znaczenia w prawidłowym rozwoju dziecka.

Badania przesiewowe możemy przeprowadzić w każdej placówce przedszkolnej, szkolnej oraz w zakładach pracy. Zapytania na badania przesiewowe dla instytucji prosimy kierować na adres e-mail: biuro@be-eko.pl.

Zobacz certyfikaty

Jesteśmy prekursorem i jedyną firmą na skalę województwa pomorskiego, która dysponuje kompletnym systemem do przeprowadzania badań oceny równowagi, chodu, stóp i postawy ciała. System diagnostyczny FreeMed Posture został nagrodzony złotym medalem Targów Rehabilitacyjnych 2013/2014.

ZAPRASZAMY

tel: 697 079 729

wróć Facebook Twitter Google+