Strona główna

Chodźcie z nami po zdrowie naszych dzieci! Facebook Fan Page

Pedobarografia - badanie sił nacisku w statyce i dynamice

Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże. Pozwala to na analizę rozkładu sił nacisku w poszczególnych częściach stopy, oraz ocenę biomechanicznego wysklepienia stóp. Jest to badanie przetoczenia stopy podczas chodu.

wróć Facebook Twitter Google+