Strona główna

Chodźcie z nami po zdrowie naszych dzieci!
697 079 729
PL EN

Badanie komputerowe nacisku stóp w statyce – platforma

Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże. Pozwala to na analizę rozkładu sił nacisku w poszczególnych częściach stopy i jej wysklepienia w statyce.

Cena badania - 70 zł

Więcej informacji w Salonie - KONTAKT

wróć Facebook Twitter Google+