Strona główna

Chodźcie z nami po zdrowie naszych dzieci!
697 079 729
PL EN

Aktualności

04-04-2015

Reportażyk z diagnostycznego Dnia Otwartego

Reportażyk z diagnostycznego Dnia Otwartego

Kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców powiatu lęborskiego uczestniczyła w miniony czwartek w bezpłatnych badaniach profilaktycznych wad postawy dzieci metodą FreeMed Posture, przeprowadzanych wspólnie przez firmę „be!Eko” i doświadczonego fizjoterapeutę, Rafała Michora.

Kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców powiatu lęborskiego uczestniczyła w miniony czwartek w bezpłatnych badaniach profilaktycznych wad postawy dzieci metodą FreeMed Posture, przeprowadzanych wspólnie przez firmę „be!Eko” i doświadczonego fizjoterapeutę, Rafała Michora.

Statyczne i dynamiczne komputerowe badanie służy, zdaniem organizatorów akcji, wczesnemu wykrywaniu wad postawy wśród dzieci do 7 roku życia. Badanie przeprowadzić można oczywiście w każdym wieku, jednak wczesne wykrycie nieprawidłowości rozkładu sił nacisku umożliwia wdrożenie odpowiedniego planu rehabilitacyjnego, co daje duże szanse na uniknięcie przyszłych skutków schorzeń wywoływanych wadami postawy, w przyszłym dorosłym życiu.

Badania diagnostyczne wad postawy to nowy rodzaj działalności Salonu be!Eko, wdrożony od bieżącego roku, rozszerzający dotychczasową działalność polegającą na sprzedaży dziecięcego obuwia profilaktycznego i korekcyjnego. Oba rodzaje działalności, wsparte doświadczeniem fizjoterapeuty Rafała Michora, dają rodzicom możliwości skorygowania z dobrym skutkiem nabytych, bądź wrodzonych nieprawidłowości swych pociech w jak najwcześniejszym wieku.

Sprzęt, jakim przeprowadzane są badanie uzyskał „Złoty Medal” podczas Targów „Rehabilitacja” w Łodzi w 2013 roku i na dzień dzisiejszy jest jedynym takim zestawem dostępnym na Pomorzu. System skonstruowany w oparciu o międzynarodowe doświadczenia polskiej firmy „Koordynacja” z włoska firmą „Sensor Medica” składa się z trzech elementów:

– maty tensometrycznej (ścieżki podobarograficznej, sił reakcji podłoża), dzięki której można zbadać rozkład sił nacisku stóp na    podłoże oraz sposób chodu a także równowagę,
– komputerowego Podoskanera 2D do skanowania powierzchni stóp
– kamery HD do analizy videograficznej asymetrii postawy ciała człowieka zarówno w statyce jak i w ruchu, a  nawet w biegu.
Zakup specjalistycznego sprzętu możliwy był dzięki środkom uzyskanym w ramach osi 4 Programu Operacyjnego RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”   
Jak podkreśla Magdalena Sarzyńska – Górska, właścicielka „be!Eko”, działalność Pracowni Diagnostyki Wad Postawy ma na celu rozwój dostępności innowacyjnych usług diagnostycznych oraz promocję zdrowego stylu życia na rzecz społeczności lokalnej i jej okolic. – Chcielibyśmy badaniami objąć jak najszerszą grupę dzieci, by wyniki uzyskane, oprócz ich indywidualnej wartości diagnostycznej, mogły stanowić bazę do analiz o znacznie szerszym, środowiskowym zakresie, co mogłoby być wykorzystane przez lokalne władze do wdrażania rozwiązań systemowych, eliminujących stopniowo zewnętrzne czynniki wywołujące przyrost wad postawy u najmłodszych, a to przecież ma niebagatelne znaczenie dla poprawy jakości życia.

Na razie na badania można umówić się indywidualnie i odpłatnie, jednak idealną sytuacją byłoby to, gdyby można było zaoferować je nieodpłatnie wszystkim chętnym z terenu powiatu lęborskiego. Dałoby to możliwość skorzystania z nich tym, których na odpłatne badanie nie stać, a także analiza wyników zbiorczych, stanowiłaby swoistą mapę stanu zdrowia dzieci z terenu powiatu wskazując jakie działania należy podjąć, by ryzyko powstawania wad postawy jak najskuteczniej minimalizować.

Przeprowadzane w czwartek bezpłatne badania pokazały, że zainteresowanie jest ogromne. Oprócz Lęborczan, pojawili się mieszkańcy Łeby i gminy Nowej Wsi Lęborskiej. Świadczy to o tym, że coraz większa grupa rodziców w pełni świadomie dba o rozwój swoich pociech, a wdrażanie nowatorskich metod diagnostycznych jest niezwykle użyteczne społecznie.

Facebook Twitter Google+